preskoči na sadržaj
vijesti

Svečani prijam učenika prvog razreda Vijest ima dokument u privitku

 

Svečani prijam učenika prvog razreda je u ponedjeljak 7. rujna 2015. godine s početkom u 11.00 sati.

 

 

Razrednice razrednih odjela prvog razreda:

1. a - Mirjana Mikulandra

1. b - Matilda Vidović

 

Popis učenika po razrednim odjelima je u privitku obavijesti.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 1. 9. 2015. 08:56

Početak nastavne godine 2015./16.

 

Nastavna godina 2015./16. počinje u ponedjeljak, 7. rujna 2015. godine.

 

Organizacija rada:

smjena B - 8.00 sati

smjena A - 12.00 sati

 

Raspored sati za ponedjeljak 7. rujna:

1. sat - sat razrednika

2. sat - prema rasporedu

3. sat - prema rasporedu

 

Nova razredništva:

5.a - Marita Maleš

5.b - Jelena Udovičić

7.b - Jasna Alavanja

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 1. 9. 2015. 08:40

Natječaj - pomoćnik u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA „GRIPE“

21000 SPLIT, STEPINČEVA 12

Klasa: 119-04/15-01

Urbroj: 2181-57-15-11

U Splitu 21. kolovoza 2015. godine

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola „Gripe“ Split, Stepinčeva 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 32 sati tjedno (32/40), jedan (1) izvršitelja (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završenu najmanje srednju stručnu spremu (četverogodišnji program), te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2016. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

životopis,
presliku domovnice,
uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole „Gripe“, 21000 Split, Stepinčeva 12.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 21. 8. 2015. 09:37

Novčani bon za pomoć pri kupnji udžbenika za učenike 2. do 8. razreda

Roditelji učenika od 2. do 8. razreda, koji su ostvarili pravo na novčani bon Grada Splita za pomoć pri kupnuji udžbenika, bonove mogu preuzeti u Školi radnim danom od 8.00 do 10.00 sati. 

Popis knjižara kod kojih je moguće iskoristiti novčani bon Grada Splita kojeg su ostvarili učenici II. do VIII. razreda osnovne škole iz socijalno ugroženih obitelji:

ALGORITAM;  PROFIL MOZAIK d.o.o.; BOTI-COMMERCE d.o.o.; EKUPI d.o.o.* ; Obrt za trgovinu i usluge LIBER ; MEMORANDUM d.o.o.;  MEHANOGRAFIJA d.o.o.; FALCON d.o.o.; MARLO d.o.o. ; SKRIPTA d.o.o.; ŠKOLSKA KNJIGA d.d.; TRAMAX d.o.o.

Novčani bon se može jednokratno iskoristiti najkasnije do 15. listopada 2015. godine.

*Upozoravamo roditelje koji kod knjižara EKUPI d.o.o. iskoriste novčani bon Grada Splita da su dužni novčani bon poslati poštom preporučeno na adresu sjedišta EKUPI d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb; uz presliku osobne iskaznice roditelja i naznaku važeće e-mail adrese.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 20. 8. 2015. 10:05

Obavijest roditeljima učenika prvog razreda - novčani bon

Obavještavamo roditelje učenika 1. razreda s područja grada Splita da novčani bon za pokriće dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora u školskoj  2015./2016. godini,  mogu  realizirati samo u  knjižarama knjižara koji  su s Gradom sklopili  Sporazum o poslovnoj suradnji.

 Sporazum o poslovnoj suradnji  s Gradom Splitom sklopili su sljedeći  knjižari:

1.  ALOGORITAM PROFIL MOZAIK d.o.o. Zagreb, Bužanova 20 A

2.  BOTI COMMERCE d.o.o. Split, Matice Hrvatske 32

3.  FALCON d.o.o. Split, Bruna Bušića 8

4.  MARLO d.o.o. Split, Mike Tripala 4

5.  MEHANOGRAFIJA d.o.o. Stobreč, Gospe od mira 1                 

6.  MEMORANDUM d.o.o. Žrnovnica, Ante Starčevića 119

7.  NARODNE NOVINE  d.d. Split, 114. brigade 14

8.  OBRT ZA TRG. I USLUGE LIBER,  Trogir,  Put Kapelice 5

9.  SKRIPTA  d.o.o. Split, Težački put 67

10. ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Zagreb, Masarykova 28

11.TISAK trgovačko d.d. Zagreb, Slavonska avenija  11a,

12.TRAMAX d.o.o. Split, Mažuranovićevo šetalište 26

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 29. 7. 2015. 06:40

Popravni ispit iz matematike

Odlukom Učiteljskog vijeća Osnovne škole "Gripe" popravni ispit iz matematike održat će se:

- pisani dio ispita: 21. kolovoza 2015. godine (petak) u 9.00 sati

- usmeni dio ispita: 24. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) u 9.00 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 7. 7. 2015. 09:50

Katalog obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

Katalog obveznih udžbenika za školsku godinu 2015./16. 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 18. 6. 2014. 08:47

Dopunski rad Vijest ima dokument u privitku

Na svojoj sjednici 18. lipnja 2015. godine Učiteljsko vijeće Osnovne škole "Gripe" donijelo je odluku o trajanju dopunskog rada:

1. dopunski rad traje od srijede 24. 6. 2015. do četvrtka 2. 7. 2015.

2. dopunski rad iz matematike i hrvatskog jezika izvodit će se u trajanju od 12 nastavnih sati, a dopunski rad iz engleskog jezika u trajanju od 10 nastavnih sati.

Raspored izvođenja dopunskog rada je u privitku vijesti.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 19. 6. 2015. 09:47

Kraj nastavne godine

Nastavna godina 2014./15. završava u utorak, 16. lipnja. Nastava se u utorak održava prema redovitom rasporedu.

 

Ljetni praznici traju od 17. lipnja do 4. rujna.

Dopunski rad počinje 24. lipnja i traje do 2. srpnja.

 

Učenicima od 1. do 7. razreda svjedodžbe se dijele u srijedu, 1. srpnja i to:

a-smjena:9.00 sati

b-smjena: 10.00 sati.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 15. 6. 2015. 10:21

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu marendu Vijest ima dokument u privitku

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu marendu u školskoj godini 2015./16. je u privitku obavijesti.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 3. 6. 2015. 10:00

Novčani bon za pomoć pri kupnji udžbenika za učenike 2. do 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

O B A V I J E S T

roditeljima učenika II-VIII razreda osnovnih škola s prebivalištem na području grada Splita u svezi ostvarivanja prava na novčani bon za nabavku školskih udžbenika u školskoj godini 2015./16.

 

Grad Split je osigurao sredstva u svom Proračunu za pokriće dijela troškova nabavke školskih udžbenika u školskoj godini 2015./16. za učenike II-VIII razreda iz socijalno ugroženih obitelji koji ostvaruju pravo na novčani bon sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Novčani bon će se osigurati učenicima koji pohađaju II – VIII razreda neke od 27 osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split, kao i za sve učenike II - VIII razreda koji sa svojim roditeljima/skrbnicima/ udomiteljima imaju prebivalište na području grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola na području drugih, susjednih gradova i općina.

Za učenike iz kategorija* određenih Odlukom o socijalnoj skrbi koji su polaznici II - IV razreda osigurat će se novčani bon za pokriće dijela troškova nabavke odabranih udžbenika i školskog pribora u iznosu od 200,00 kuna, a za polaznike V - VIII razreda novčani bon u iznosu od 300,00 kuna.

 

* Pravo na novčani bon ostvaruju slijedeće kategorije učenika od II - VIII razreda uz uvjet da zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana podnošenja zahtjeva:

 

1.   Učenici iz kućanstva čiji prihod po članu ne prelazi 1.000,00 kuna mjesečno, a što se dokazuje potvrdama Porezne uprave o dohotku.

2.   Učenici iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnik/udomitelj nezaposleni, koji svoj status dokazuju uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Split.

3.   Učenici iz obitelji s četvero i više djece pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu i da primaju dječji doplatak, što se dokazuje predočenjem izvadaka iz matice rođenih za svu djecu i rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na doplatak za djecu za tekuću godinu.

Pored navedene dokumentacije roditelji/skrbnici/udomitelji su dužni dostaviti: presliku osobne iskaznica jednog roditelja/skrbnika/udomitelja, OIB roditelja/skrbnika/udomitelja i OIB učenika, uvjerenje škole iz koje je vidljivo u koji je razred učenik upisan u školskoj godini 2015./2016.

 

Postupak za ostvarivanje prava učenika II – VIII razreda na novčani bon je objavljen na www.split.hr i u svim osnovnim školama u Splitu, a uključuje slijedeće: roditelj/skrbnik/ udomitelj učenika preuzima obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčani bon za kupnju školskih udžbenika za učenika II - VIII razreda osnovne škole u školi prema upisu učenika ili na Internetskoj stranici www.split.hr te ispunjeni zahtjev s kompletiranom dokumentacijom predaje u tajništvo škole radnim danom od 09.00 sati do 12.00 sati najkasnije do 19.06.2015.godine (zahtjev s kompletiranom dokumentacijom za učenika s prebivalištem na području Grada Splita koji pohađa II - VIII razreda u nekoj od osnovnih škola na području drugih gradova se dostavlja u Centralnu pisarnicu Grada Splita do istog datuma). Bonovi odobreni za učenike II - VIII razreda će se preuzimati u tajništvu škole gdje je predan zahtjev radnim danom od 09.00 sati do 12.00 sati počevši od 25.08.2015.g. do 11.09.2015.godine (bonovi odobreni za učenike upisane u II - VIII razreda koji pohađaju osnovnu školu na području drugih gradova i općina će se preuzimati u istom razdoblju u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita radnim danom od 09.00 sati do 12.00 sati na adresi Split, Obala kneza Branimira 17, I kat.

Novčani bon neće se odobriti učenicima koji su pravo na pomoć za nabavku udžbenika u školskoj godini 2015./16. ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 3. 6. 2015. 09:55

Novčani bon za učenike 1. razreda

Grad Split je osigurao u svom Proračunu sredstva za pokriće dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora putem novčanog bona  za učenike prvih razreda u  školskoj  2015./2016. godini.

 Pravo na bon ostvaruju učenici čiji roditelji/skrbnici/udomitelji  imaju prebivalište na području grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split.

Preuzimanje novčanog bona za gore spomenute učenike vršit će se radnim danom u tajništvima osnovnih škola po upisnim područjima učenika u razdoblju od 27. lipnja 2015. god. do 06. srpnja 2015. god. u vremenu od 9,00-12,00 sati.

Preuzimanje novčanog bona za učenike koji  pohađaju program produženog boravka i cjelodnevne nastave vršit će se u istom terminu u školi u kojoj su upisani u program produženog boravka i cjelodnevne nastave.

Prilikom preuzimanja novčanog bona roditelj/skrbnik/udomitelj  učenika je obvezan  potpisati izjavu o preuzimanju novčanog bona te priložiti preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika/udomitelja.

            Pravo na novčani bon ostvaruju i učenici čiji roditelji/skrbnici/udomitelji  imaju prebivalište na području grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola na području drugih gradova i općina. 

Roditelji ove kategorije učenika pisani  Zahtjev za ostvarivanje prava na novčani bon  dostavljaju Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita putem Centralne pisarnice,  najkasnije do  20. lipnja 2015. godine. Uz zahtjev je potrebno priložiti potvrdu osnovne škole o upisu u 1. razred i preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika/udomitelja.

Preuzimanje novčanog bona za gore spomenute učenike  u razdoblju od 27. lipnja do 06. srpnja vršit će se u prostorijama Službe za obrazovanje i znanost  Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, V. kat (soba  504).

            Novčani bon neće se odobriti učenicima koji su pravo na pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora u školskoj godini 2015./2016. ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

                       Postupak za ostvarivanje prava učenika 1. razreda na novčani bon je objavljen i na web stranici Grada Splita www.split.hr i u svim osnovnim školama na području grada Splita.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 3. 6. 2015. 09:43

Upisi u srednje škole - objavljene brošure

Objavljene su publikacija "Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!",  "Kamo nakon osnovne škole" i "Kamo poslije osnovne škole".

U njima učenici mogu pronaći najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj godini 2015./2016., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne stranice: http://www.upisi.hr.
U brošurama se nalaze obavijesti o elementima i kriterijima za upis, načinima i postupcima prijava u sustav različitih kategorija kandidata, prikazima primjera bodovanja za različite obrazovne programe te dobiti uvid u mogućnosti takvog načina prijava i upisa u srednje škole, koji pruža pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakom pojedinom prijavljenom obrazovnom programu.
Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u obrazovne programe, svi postupci povezani uz prijave, tako i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Važno je istaknuti da u ponedjeljak, 25. svibnja 2015. počinju prijave kandidata u sustav!

U publikacijama ćete pronaći i Kalendar u koji su, poput podsjetnika, upisani svi datumi i rokovi povezani uz prijavu i upis obrazovnih programa. Publikacija se može preuzeti klikom na fotografiju u nastavku.

                                         

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 2. 6. 2015. 09:18

Otkazana izvanučionička nastava u Radošiću

Obavješćuju se učenici i roditelji da se zbog loših vremenskih prilika otkazuje izvanučionička nastava - Školska olimpijada u Radošiću - planirana za subotu 23. svibnja.

O novom terminu održavanja izvanučioničke nastave učenici i roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 22. 5. 2015. 08:20

Geometrija oko nas - izvanučionička nastava matematike

U četvrtak, 30.04. 2015. učenici šestih  razreda u pratnji svojih učiteljica iz matematike imali su izvanučioničku nastavu iz matematike. Tema izvanučioničke nastave bila je: „Geometrija oko nas“.

Naše putovanje je započelo u jutarnjim satima kada smo se na školskom igralištu ukrcali u autobus koji nas je odvezao šest kilometara sjeverno od Splita ,u današnji Solin, gdje se nalaze ostaci antičkog grada Salone.

Na odredištu nas je čekala kustosica arheološkog muzeja gđa Ema Višić Ljubić koja nas je uvela u zanimljivu povijest ovoga prekrasne antičke metropole  rimske provincije Dalmacije. Pažljivo smo poslušali predavanje.

 

U lijepom ozračju stare Salone i lijepog proljetnog dana veselo smo prionuli radu na zadanoj temi.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 11. 5. 2015. 11:56

Otvoreni dan srednjih škola Vijest ima dokument u privitku

Pozivaju sezainteresirani učenici osmog razreda i njihovi roditelji na Otvoreni dan srednjih škola u SDŽ, koji će se održati 5. svibnja 2015. (utorak) od 10 h do 18 h u sportskoj dvorani Obrtno-tehničke škole, Plančićeva 1. Prigoda je to da osnovci i njihovi roditelji dobiju informacije od budućih kolega, srednjoškolaca i njihovih nastavnika o mogućnostima izbora zanimanja na području naše županije .

 

Od 11. svibnja 2015. do 15. svibnja 2015. u suradnji s Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK-om), Ulica bana Josipa Jelačića 17 bit će organizirano pojedinačno polusatno predstavljanje škola čiji vam raspored upućujemo u prilogu. 

 

                  

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 28. 4. 2015. 09:10

Put putujemo - izvanučionička nastava učenika 2. razreda Vijest ima dokument u privitku

Učenici 2. a i 2. b razreda imali su izvanučioničku nastavu o prometu. Na satima Prirode i društva učenici su naučili mnogo o prometu: Što su prometni znakovi, kome su namijenjeni i zašto ih je važno poštovati?, Kako putovati (autobusom, vlakom, brodom i zrakoplovom)?, Koja su zanimanja ljudi koji rade u prometu?, Kako se treba ponašati za vrijeme putovanja?...                                                                         

Mnogima je upravo ova cjelina bila najzanimljivija.

Nije iznenađujuće!

Pa tko  ne voli putovati???

Opširnije u priloženom dokumentu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 21. 4. 2015. 13:13

Kviz SafetyNet Vijest ima dokument u privitku

 SafetyNet je zabava za cijelu obitelj! Igrajući kviz učite o sigurnosti, ponašanju na Internetu, društvenim mrežama i ostalim aktualnim temama. Materijali uz kviz prilagođeni su uzrastu od 5. do 8. razreda osnovne škole, ali korisni su i svima ostalima koji žele proširiti svoje znanje u ovom području. Pokaži svoje znanje i zavladaj kvizom SafetyNet klikom ovdje https://safetynet-kviz.skole.hr  ili na logo kviza koji se nalazi u desnom stupcu školske web stranice. Projekt je nastao na inicijativu Grada Splita, suradnjom MUP-a Splitsko-dalmatinske županije, Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu, te nekolicine članova DUMP Udruge mladih programera.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 13. 3. 2015. 08:39

Ekološki projekt Vijest ima dokument u privitku

NE BUDI KIP, VEĆ NA PRAVO MJESTO ODLOŽI "ČIP"!!!
 
Učenici 6.a razreda osmislili su ekološki projekt za školsku godinu 2014./2015.
Cilj projekta je osvijestiti učenike naše škole o vrstama otpada s naglaskom na EE-otpad, njegovu opasnost za okoliš i vrijednost prilikom oporabe (reciklaže).
 
Projekt se  sastoji od provedenih anketa, prezentacije učenicima, podjele letaka, izrade plakata za svaki razred te izrade i postavljanja tematskog panoa u atriju škole.
 
Od 12. do 26. ožujka u atriju naše škole prikupljamo manji kućni EE-otpad koji možete odložiti u spremnike pored panoa.
 
Pridružite se našoj akciji!!!
  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 12. 3. 2015. 15:14

Klokan bez granica

U četvrtak, 19. ožujka 2015. godine u našoj će se Školi održati međunarodno natjecanje iz matematike "Klokan bez granica"

Natjecanju će pristupiti 92 učenika od 2. do 8. razreda.

Početak natjecanja je u 12 sati i 30 minuta.


PRAVILA NATJECANJA

ZA SKUPINE ECOLIERS (4. i 5.razred), BENJAMINS (6.i 7.razred) i CADET (8.razred)

 • vrijeme pisanja je 75 minuta
 • rješava se 24 zadatka
 • natjecanje je pojedinačno
 • računari su zabranjeni
 • svaki zadatak ima pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan
 • prvih osam pitanja nosi po 3 boda, drugih osam po 4 boda, a trećih osam po 5 bodova
 • ako nijedan odgovor nije zaokružen, zadatak donosi 0 bodova
 • ako je zaokruženi odgovor pogrešan, oduzima se četvrtina bodova predviđenih za taj zadatak
 • na početku svaki sudionik dobiva 24 boda, kako bi se izbjegli negativni bodovi
 • najveći mogući broj bodova je 120

ZA SKUPINE PČELICA (2.razred) I LEPTIRIĆ (3.razred)

 • vrijeme pisanja je 60 minuta
 • rješava se samo 12 zadataka
 • natjecanje je pojedinačno
 • računari su zabranjeni
 • prva četiri pitanja nose po 3 boda, druga četiri po 4 boda, a treća četiri po 5 bodova
 • ako nijedan odgovor nije zaokružen, zadatak donosi 0 bodova
 • ako je zaokruženi odgovor pogrešan, oduzima se četvrtina bodova predviđenih za taj zadatak
 • na početku svaki sudionik dobiva 12 bodova, kako bi se izbjegli negativni bodovi
 • najveći mogući broj bodova je 60

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 17. 3. 2015. 10:23

Promocija zbirke pjesama našeg učenika Joška Lalića Vijest ima dokument u privitku

Naš učenik Joško Lalić rođen je 11. prosinca 2002.g. u Zagrebu. Od druge godine štićenik je Doma za djecu "Maestral" u Splitu.  

Svoje prve pjesme napisao je u drugom razredu, potaknut od strane učiteljice, Anđelke Rađa, koja je i ranije  uočila Joškov dar za pisanje i poseban senzibilitet koji plijeni zrelošću neprimjerenom njegovoj dobi.

Prvo javno predstavljanje njegovih stihova upriličeno je u knjižnici Trstenik, u Mjesecu hrvatske knjige 2013. g.

U nakladi Gradske knjižnice Marka Marulića, 2014. g. tiskana je knjiga pjesmama „Što te volim“, Joška Lalića, kao treća knjiga biblioteke Marulica.

Zbirka sadrži 59 pjesama. Dio pjesama nadahnut je prirodom, dok se u većem dijelu  pjesama odražava njegova intima. U njima  Joško razmišlja o ljubavi, prijateljstvu, životu, obitelji, sreći, tuzi…

Knjiga je bogato opremljena likovnim radovima učenika OŠ "Gripe" i djece Doma "Maestral".

Naslovnu pjesmu „Što te volim“ uglazbio je u ožujku 2015. splitski glazbenik Boris Krivec. Na stihove Joška Lalića potpisuje  glazbu, aranžman i izvedbu.

Promocija knjige „Što te volim“ Joška Lalića bit će upriličena u Središnjoj knjižnici Marka Marulića, Ul. slobode 2, u petak,  20. ožujka 2015., s početkom u 18.00 sati.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 16. 3. 2015. 13:14

Obavijest o izboru agencije organizaciju školske ekskurzije učenika 7. razreda

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbu školske ekskurzije učenika 7. razreda Osnovne škole "Gripe" temeljem članka 13., 14., 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole donijelo je

ODLUKU

o odabiru Turističke agencije „Kvarner express“ Split, Rendićeva 11 , kao najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju školske ekskurzije učenika 7. razreda u Istru u trajanju od 15. do 18. rujna 2015. godine.

Obrazloženje

Nakon odluke o raspisivanju Javnog poziva (ponuda 002/2015) za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu školske ekskurzije učenika 7. razreda u trajanju od 15. do 18. rujna 2015. godine, objave javnog poziva 24. veljače 2015. godine na mrežnim stranicama Škole te javnog otvaranja ponuda 9. ožujka 2015. godine u 13.00 sati Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu

1. Nikola Škorić, predsjednik (razrednik7.b)

2. Ankica Pervan, član (roditelj učenika 7.a)

3. Nada Dobra, član (roditelj učenika 7.b

4. Sanja Ujević, član (razrednica 7.a)

5. Davor Šimić, član (ravnatelj)

6. Stela Dežulović, učenik (7.a)

7. Nikola Britvić, učenik (7.b)

razmotrilo je svih 8 pristiglih ponuda te je tajnim glasovanjem donijelo odluku da je ponuda Turističke agencije "Kvarner express" najpovoljnija ponuda za organizaciju školske ekskurzije 7. razreda.

Predsjednik Povjerenstva:

Nikola Škorić

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 13. 3. 2015. 10:41

Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije učenika 7. razreda Vijest ima dokument u privitku

U privitku je obrazac javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije učenika 7. razreda Osnovne škole "Gripe".

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 24. 2. 2015. 09:29

Ostvarivanje prava na besplatnu marendu Vijest ima dokument u privitku

Molimo roditelje/staratelje da zahtjeve za ostvarivanje prava na besplatnu marendu predaju u tajništvo Škole.

Pored zahtjeva potrebno je dostaviti:

1- ispunjen odgovarajući zahtjev (obrazac u privitku)

2- potvrdu o upisu djeteta u osnovnu školu

3- presliku osobne iskaznice jednog roditelja/ skrbnika/ udomitelja s prebivalištem u Splitu

4- presliku kartice žiro računa roditelja / skrbnika / udomitelja i IBAN

5- presliku rješenja Centra za socijalnu skrb Split o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

6- presliku rješenja o priznatom statusu invalida iz Domovinskog rata ili o priznatom statusu mirnodopskog vojnog invalida ili o priznatom statusu civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od najmanje 70% za roditelja učenika

7- presliku dokumentacije kojom se dokazuje samohranost roditelja učenika (smrtni list ili drugi dokaz da drugi roditelj ne sudjeluje u uzdržavanju učenika)

8- preslike izvadaka iz matice rođenih za svako dijete u obitelji i preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na doplatak za djecu za tekuću godinu (samo za učenika iz obitelji s 4 i više djece)

9- potvrde područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti za oba roditelja učenika

10- presliku rješenja nadležne komisije ili Centra za socijalnu skrb o utvrđenim teškoćama u razvoju učenika

11- preslika rješenja Centra za socijalnu skrb Split o smještaju u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu

 

Upute Grada Splita i obrazac zahtjeva nalaze se u privitku obavijesti

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 18. 9. 2014. 07:33

Maškare Vijest ima dokument u privitku

 

      

U utorak 17.veljače održan je četvrti školski maskenbal. Družli smo se, plesali, veselili, a najbolje i nagradili. Maskenbal je započeo okupljanjem na školskom igralištu. Nakon uvodnog pozdrava naše voditeljice(Mirte Klarić) i plesa, započelo je natjecanje u kojem je sudjelovalo mnoštvo različitih maski. Stručnom ocjenjivačkom žiriju otežalo je izbor najboljih pojedinačnih i skupnih maski. Školom su tako zavladali neobični likovi: princeze, balerine, vještice, djelatnici KBC Split, čuvari prirode, ninje, pjevačice, heroji, pantomimičari, roboti, bebe, mačke i alge. Nakon dužeg vijećanja naš stručni ocjenjivački žiri odlučio je da su najljepše maske:

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 24. 2. 2015. 09:18

Prijava za upis djece u prvi razred osnovne škole

Prijava djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2015/2016. provodit će se u vremenu od 16. do 27. veljače 2015. elektronskim putem na obrascu prijave upisa objavljenom na mrežnoj stranici Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji http://www.udu-sdz.hr/dokumenti/prosvjeta/Upisi2015/Obavijest_web_2015.pdf .

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenom također na mrežnoj stranici Ureda, odnosno mrežnoj stranici Škole http://os-gripe-st.skole.hr/upload/os-gripe-st/newsattach/172/UPISNO_PODRUCJE_OS.pdf  .

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom ispunjavanja obrasca ili u postupku prijave djeteta, obratite se upravi Škole.

Roditelji, odnosno staratelji, obvezni su se javiti stručno-razvojnoj službi Škole u vremenu od 9. do 16.ožujka 2015. radi dogovora o terminu testiranja djeteta, kao i cijepljenju i liječničkom pregledu u našoj školskoj ambulanti.

Roditelji/staratelji Školi su dužni dostaviti:

1) rodni list (preslik)

2) domovnica (preslik)

3) OIB.

Preslici ne moraju biti ovjereni.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 3. 2. 2015. 10:07

Obavijest o izboru agencije za provođenje školske ekskurzije učenika 4. razreda

 

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbu školske ekskurzije učenika 4. razreda Osnovne škole "Gripe" temeljem članka 13., 14., 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole donijelo je

ODLUKU

o odabiru

turističke agencije Spektar tours, Split, Gundulićeva 26 kao najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju školske ekskurzije učenika 4. razreda u Hrvatsko zagorje ( Krapina, Zagreb) u trajanju od 1. do 3. 6. 2015. godine.

 

Obrazloženje

 

Nakon odluke o raspisivanju Javnog poziva (ponuda 001/2015) za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu školske ekskurzije učenika 4. razreda u trajanju od 1. do 3. lipnja 2015. godine, objave javnog poziva 8. siječnja 2015. godine na mrežnim stranicama Škole te javnog otvaranja ponuda 19. siječnja 2015. godine u 13.00 sati

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu

1. Luisa Trombetta Burić, predsjednica (roditelj učenika 4.b)

2. Željka Višić, član (roditelj učenika 4.a)

3. Mirjana Mikulandra, član (razdnica 4.a)

4. Matilda Vidović, član (razrednica 4.b)

5. Davor Šimić, član (ravnatelj)

razmotrilo je svih 13 pristiglih ponuda  te je tajnim glasovanjem donijelo odluku da je ponuda Turističke agencije "Spektar tours" najpovoljnija ponuda za organizaciju školske ekskurzije 4. razreda.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 21. 1. 2015. 07:58

Javni poziv za organizaciju ekskurzije učenika 4. razreda Vijest ima dokument u privitku

U privitku vijesti je obrazac javnog poziva za organizaciju ekskurzije učenika 4. razeda Osnovne škole "Gripe".

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 8. 1. 2015. 10:30

Božićni školski sajam

 

I ove smo godine nastavili tradiciju školskog  predblagdanskog  šušura i druženja na Božićnom sajmu.Uz već  dobro poznate i ukusne kolače vrijednih mama i baka, pravi ovogodišnji  kulinarski  hit  bile supalačinke. Brzina kojom su nestajale uz razumnu cijenu od 3 kn, iznenadila je mnoge pa nije čudno što su zaželjeli da se one pojave i više puta godišnje. Bilo je na sajmu lijepih božićnih ukrasa,čestitki,šiškastih  patuljaka, lampiona,anđela, snjegovića i mnogih drugih zanimljivih uradaka naših učenika. Zato pogledajte foto galeriju i doživite vedru atmosferu našeg sajma.

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 19. 12. 2014. 17:12

Dva nova projekta iz fizike u našoj Školi

Pod vodstvom učitelja fizike, profesora Željana Kutleše u našoj se Školi provode dva nova projekta.

 

                U ponedjeljak, 10.11 2014 održan je videokonferencijski sat fizike između OŠ "Gripe" i OŠ "Horvati" Zagreb u sklopu projekta " Popularizacija znanosti vertikalnom korelacijom sadržaja primjenom videokonferencije u nastavi s ciljem preoblikovanja učeničkih predkoncepcija u znanstvene koncepte". U videokonferencijskom satu sudjelovali su učenici 8.c razreda OŠ "Gripe" predvođeni učiteljem fizike Željanom Kutlešom i učenici razredne nastave iz OŠ "Horvati" iz Zagreba.

O ideji i izvedbi projekta pogledajte više u videoprilogu

https://www.youtube.com/watch?v=-2IwEbbjN2A

 

                 OŠ Gripe se pridružila projektu "Jedan razred, jedan pokus, jedna Hrvatska" .Projekt se odvija uz potporu Fizikalnog društva Split i partnera. U projekt se uključio 8. a predvođen učenikom Domagojem Prekovićem.

Više o samom projektu pogledajte u videoprilogu i na stranici projekta rphr.weebly.com

https://www.youtube.com/watch?v=WEsW81ujzbg

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 14. 11. 2014. 11:59

Dani kruha

Dan zahvalnosti za plodove zemlje

23.listopada održan je Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svi razredni odjeli postavili

su izložbene stolove u donjem atriju. Raznoliki plodovi predstavljali su naše podneblje.

Poslijepodnevna smjena postavljala je stol u srijedu 22.10. poslijepodne, a jutarnja smjena

23.10. do 11 sati. Postavljanje stolova nadgledali su razrednici. Don Ante je blagoslovio kruh.

Blagoslovu su nazočili učenici razredne nastave i učenici predsjednici razrednih odjela od 5.

do 8. koji su preuzeli kruh za svoj razred. Učenici 6.c izrecitirali su pjesmu Nikole Miličevića

„Kruh“, a učenici 3.c razreda otpjevali su pjesmu „Vijek hvaljen budi“. Učitelji i učenici

blagovali su kruh zajedno 3.školski sat. Stolovi s izložbenim plodovima ostali su u atriju do

petka, 24.listopada.     Foto

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 4. 11. 2014. 07:57

GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE Vijest ima dokument u privitku

Protekli tjedan obilježen je Tjedan djeteta koji je započeo 6. listopada

međunarodnim danom djeteta.

Tim povodom, a u sklopu velike akcije Grada Splita, „Grad Split - prijatelj djece“

održane su u našoj školi brojne radionice na temu „Dječja prava i odgovornosti“.

U akciji su sudjelovali svi učenici, pod budnim okom novoizabrane dječje gradske vijećnice

Stelle Dežulović (7.a). Naša vijećnica će na idućem Gradskom vijeću izvijestiti gradonačelnika

i Vijeće o provedenim aktivnostima u OŠ „Gripe“.

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 15. 10. 2014. 16:58

Sajam mogućnosti

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji s Gradom Splitom tradicionalno provodi preventivni program u osnovnim školama na području Grada Splita po programu MUP-a RH „Zajedno možemo više“.

Tijekom provođenja navedenog programa, dana 18. 10. 2014. godine (subota) na splitskoj Rivi, u vremenu od 09:00- 13:00 sati bit će organiziran tradicionalni „Sajam mogućnosti“, manifestacija kojom sportske, kulturno-umjetničke i ostale udruge, svoje aktivnosti predstavljaju učiteljima, učenicima i roditeljima.

Pozivamo učenike (u prvom redu od 4.- 6.-og razreda) i roditelje da u što većem broju nazoče događanjma na splitskoj Rivi, kako bi učenici mogli lakše odabrati aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 10. 10. 2014. 10:10

Poštujte naše znakove Vijest ima dokument u privitku

3.10.2014 našu školu su posjetili policajci Stjepan Radić i

Jurica Lisica iz Druge policijske postaje na Bačvicama.

Djeca su sudjelovala u razgovoru te sa zanimanjem

odgovarala na pitanja policajaca. Policajci su im

objašnjavali prometna pravila dok su djeca pažljivo slušala.

Prvašići su naučili kako pravilno prijeći zebru dok je zeleno

svjetlo te kako ju prijeći kada nema semafora.

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 13. 10. 2014. 16:28

Ekskurzija 7a,7b i 7c Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 3. 10. 2014. 10:15

Terenska nastava Vijest ima dokument u privitku

Posjetili smo gotičko renesansnu jednobrodnu crkvu Sveti Jere s dvorištem i pustinjačko obitavalište u procijepu visoke stijene iznad crkve iz druge polovine 15. stoljeća. U crkvi je vrijedan reljef sv. Jerolima u spilji iz 1480.

Zatim i jednobrodnu crkvicu Gospe od Betlema s apsidom iz druge polovine 15 stoljeća u kojoj se ističe oltar s reljefnim prikazom Kristova rođenja. Sa strane su sv. Jere i sv. Ante pustinjak, a u timpanu je prikazano raspeće Kristovo. Kamene stube izgrađene 1928. pri obnovi crkve.

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 5. 6. 2014. 14:07

Upisi u srednju školu

Na poveznici   http://gogss.hr/UPISNA/magazine1/index.html objavljenja je brošura Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije "Kamo poslije osnovne škole".

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 19. 5. 2014. 09:48

Realizacija Unicef projekta "Škole za Afriku" 2013/14 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 12. 5. 2014. 14:04

Domagoj Perković na državnom natjecanju iz kemije

Domagoj Perković, učenik 7. a razreda naše Škole, zastupat će našu Školu i Županiju na državnom natjecanju iz kemije što će se održati u Šibeniku od 9. do 12. travnja ove godine. Pod vodstvom svoje mentorice, učiteljice kemije Dinke Matković, Domagoj je na županijskom natjecanju bio prvi i tako stekao pravo natjecanja na državnoj razini. Domagoju želimo mnogo uspjeha na državnom natjecanju.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 8. 4. 2014. 08:34

Projekt 'Sigurnost djece na internetu' predstavili smo javnosti Vijest ima dokument u privitku

MOBILNA MULTIMEDIJALNA UČIONICA PRUŽIT ĆE UČENICIMA OŠ GRIPE SIGURNIJI INTERNET

Projekt 'Sigurnost djece na internetu' predstavljen u našoj školi javnosti

Čak 82,7 posto učenika nižih razreda osnovne škole pristupa internetu bez roditeljskog nadzora, a čak 23 posto ih doživi i neugodna iskustva igrajući online igrice

Split, 3. ožujka 2014. – U projektu 'Sigurnost djece na internetu' učitelji Osnovne škole Gripe iz Splita ušli su s 2,5 milijuna kuna namijenjenih izradi školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu. Članovi školskog tima uključenog u projekt, koje predvodi ravnatelj Davor Šimić, okupljenim novinarima predstavili su dosadašnje rezultate kao i planove za budućnost.

Na početku konferencije Jakov Gugić, učenik 5. razreda naše škole, okupljenima je prezentirao svoj uradak – Opasnosti na internetu. Upozorio je kako se treba ponašati na internetu kako bismo izbjegli neugodnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 3. 3. 2014. 13:15

Dan sigurnijeg interneta Vijest ima dokument u privitku

logo projekta

U utorak, 11. veljače, u našoj školi oblježen je Dan sigurnijeg interneta koji se ove godine odvijao pod sloganom „STVORIMO ZAJEDNO BOLJI Internet“

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 14. 2. 2014. 09:42

PARAOLIMPIJSKI ŠKOLSKI DAN Vijest ima dokument u privitku

                                
 
Dana 21.1.2014.,utorak,u našoj školi se održao Paraolimpijski školski 
dan. Projekt se provodi u tijeku jednog školskog dana, a za cilj ima 
promovirati sport osoba s invaliditetom i educirati učenike o uvažavanju i 
prihvaćanju individualnih razlika. Kroz niz radionica i prezentacija, uz tim 
trenera i animatora, učenici su se mogli upoznati s vrijednostima 
Međunarodnog paraolimpijskog pokreta. Početak paraolimpijskog 
školskog dana je započeo u 9 i 30, u predvorju škole. 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 22. 1. 2014. 16:33

PETZANET Vijest ima dokument u privitku

Osnovne informacije o projektu
 
Projekt Sigurnost djece na Internetu realizira se u suradnji nositelja OŠ Veliki Bukovec, 
partnera: OŠ Mate Lovraka, Nova Gradiška; OŠ Popovača; OŠ Gripe, Split; OŠ Mladost, 
Osijek i suradnika uz financiranje iz grant sheme Further development and implementation of 
the Croatian Qualifications Framework (Europeaid/131254/M/ACT/HR). Projekt će trajati od 
19. kolovoza 2013. do 19. prosinca 2014. uz sudjelovanje učenika, učitelja, roditelja te 
lokalne i šire zajednice. 
                                                                    PETZANET
  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 21. 11. 2013. 15:15

Naša škola za 30-ti rođendan dobila sportsku dvoranu Vijest ima dokument u privitku

Nakon dugog iščekivanja, u školskog godini u kojoj slavimo trideset godina od osnutka naše škole, dobili smo sportsku dvoranu.
Svečanost otvaranja održana je u petak, 18. listopada ove godine.
Umjesto uobičajenim rezanjem vrpce, splitski dogradonačelnik gospodin Goran Kovačević zakucavanjem lopte u koš proglasio je školsku sportsku dvoranu otvorenom.
  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 22. 10. 2013. 11:06

Shema školskog voća

Naša škola sudjeluje u Shemi školskog voća Europske unije, koja je financirana potporom Europske unije.

Učenici od 1. do 4. razreda  jednom tjednom će dobiti voće - jabuku, krušku ili mandarinu. Na taj način pomoći ćemo oblikovati prehrambene navike učenika i pridonijeti povećanju potrošnje voća u svakodnevnoj prehrani.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 4. 10. 2013. 11:52

Našoj školi odobrena sredstva EU za projekt Sigurnost na internetu

Sastanak koordinatora u OŠ

Osnovna škola „Gripe“ ulazi u Europsku uniju s 2,5 milijuna kuna namijenjenih izradi školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu. Zajedno s partnerskim školama OŠ „Veliki Bukovec“ iz Velikog Bukovca, OŠ Mate Lovraka iz Nove Gradiške, OŠ „Popovača“ iz Popovače, i OŠ „Mladost“ iz Osijeka dobili smo za projekt „Sigurnost djece na internetu“ financiranje iz IPA programa Razvoj ljudskih potencijala na natječaju „Daljnji razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“. Podršku pri realizaciji projekta pružat će Hrvatska akademska mreža CARNet, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za zaštitu osobnih podataka te niz lokalnih institucija i organizacija.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Šimić  datum: 10. 7. 2013. 10:17

Upisno područje Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 9. 3. 2012. 09:40

Dan univerzalne sportske škole Vijest ima dokument u privitku

Foto               DAN UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE

U Zagrebu, 28. svibnja, Hrvatski školski športski savez je na 
atletskom stadionu ŠRC ''Mladost'' na Savi, organizirao, po šesti 
puta, Dan Univerzalne športske škole za odjeljenja Univerzalnih 
športskih škola iz svih županija Republike Hrvatske. 
Učenici koji su nastupili na samoj manifestaciji pohađali su program 
športske škole u školskoj godini 2012./2013. koji se provodio u 344 

odjeljenja u 282 osnovne škole u Republici Hrvatskoj

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Ljiljak  datum: 11. 6. 2013. 14:36
» Arhiva naših vijesti    
 


Sigurnost na netu


Kalendar
« Rujan 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Korisni linkovi

preskoči na navigaciju